d&b audiotechnik
 • Vi8 音箱 
 • 概述

  Vi8 音箱采用无源三分频设计,内置 2 只 10”低频驱动单元,1 只带号角的 8”中频驱动单元,以及 2 只安装在专用波导装置上的 1.4”高频压缩驱动单元 (2.5”音圈)。由于钕磁钢低频单元与同轴结构的中频单元和高频单元组成对称的偶极排列,通过交叉耦合设计使相邻频段实现平滑叠加。这样可以使出色的 80° 水平恒定指向扩散角度能控制频率下限至 250 Hz。机械和声学设计使 Vi8 可组成音箱数量多达 24 只的垂直线阵列吊挂。Vi8 既可组成独立的线阵列系统,也可搭配多只 Vi12 或和多只 Vi-SUB 音箱组成系统。
   

  Vi8 箱体选用航海木质夹板制造,表面采用抗撞漆和露天防护漆处理 (Polyurea Cabinet Protection)。音箱的前面板采用坚硬的金属网罩作保护,网罩后附有透声泡沫塑料。箱体后方底部配有两个嵌入式把手。
   

 • 特点

  系统数据
  频率响应 (–5 dB 标准)                       67 Hz - 18 kHz
  频率响应 (–5 dB CUT 模式)               100 Hz - 18 kHz
  最大声压级 (1 m, 自由声场)
  30D/D20 功放驱动                            139 dB
  D80 功放驱动                                    142 dB

   

  音箱数据
  额定阻抗                                           8 欧姆
  额定功率 (有效值/峰值 10 ms)          500/2000 W
  标称覆盖角 (水平)                             80°
  倾斜角度设置                                    0°- 14°
                                                           1°增量
  部件                                                  2 x 10" 单元
                                                           1 x 8“ 单元
                                                           2 x 1.4" 喉口压缩单元
                                                           无源分频网络
  接插件                                               2 x NL4

  尺寸  毫米 (高 x 宽 x 深)                   310 x 700 x 460
  重量  公斤                                         34
  尺寸  英寸 (高 x 宽 x 深)                   12.2 x 27.5 x 18
  重量  磅                                             75


关注聲韻微信