d&b audiotechnik
 • Y12 音箱 
 • 概述

  紧凑型 Y12 线性阵列音箱用于组成垂直阵列。该音箱采用无源两分频设计,两个 8" 驱动单元呈偶极布置,中央安装有 1.4" 带波变器的压缩式驱动单元。 精巧的号筒几何外形配合先进的低音反射式端口设计可提供全频宽超低频输出能力。该高性能线性阵列模块可提供低达 500 Hz 的可控 120°水平指向。其机械与声学设计可确保组成多达二十四只音箱的垂直阵列,垂直倾角可以 1° 的精度在 0° 到 14° 之间调整。该音箱可与 Y12 音箱或与 Y8 和/或 Y-SUB 音箱组合组成垂直阵列。音箱箱体采用防水胶合板、耐撞击和露天防护漆 PCP (聚脲箱体防护漆)。箱体前面板采用坚固的金属网保护,并衬有透声泡沫。每侧面板都装有把手,后面板还配有两个凹进式把手。箱体配有三点吊装装置。

 • 特点

  系统数据
  频率响应(-5 dB 标准)                                           60 Hz - 18 kHz
  频率响应(-5 dB 停止模式)                                    100 Hz - 18 kHz
  最大声压(1m,自由声场)
  D6                                                                           134 dB 声压级
  D80                                                                         139 dB 声压级
  D6/D80每声道箱体数量                                           2
   
  音箱数据
  标称阻抗                                                                     8 欧姆
  功率处理能力,低频(RMS/峰值 10 毫秒)                 400/1600 瓦
  标称扩散角度(水平)                                                120°
  倾角设置                                                                    0 - 14° (梯级为 1°)
  组件                                                                           2 个 8" 配钕磁铁的驱动单元
                                                                                    1.4" 出口压缩式驱动单元
                                                                                    无源分频网络
  连接                                                                           2 个 NLT4 F/M
                                                                                    可选 2 个 NL4 或 2 个 EP5
   
  尺寸、重量
  尺寸(高 x 宽 x 厚)                                                   257 x 630 x 375 mm
                                                                                    10 x 24.8 x 14.8 "
  重量                                                                           20.5 千克
                                                                                    45 磅
   


关注聲韻微信