d&b audiotechnik
 • Yi10P 音箱 
 • 概述

  外观紧凑的无源两分频音箱 Yi10P 配有 2 个呈偶极布置的 8" 驱动单元,一个 1.4” 的压缩式驱动单元安装于可旋转 CD 号筒上。Yi10P 音箱是 Y10P 音箱的安装版,仅在箱体构造、表面处理和安装设备方面有所不同。精巧的号筒几何外形配合先进的低音反射式端口设计可提供全频宽超低频输出能力。这些点声源、高性能音箱可提供低达 500 Hz 的可控 110° 水平指向性和 40° 垂直扩散角。号筒可旋转 90°,以实现水平定向。 Yi10P 可提供有多种部署选择,尤其适合作为独立的全频程系统或与 Y 系列其他产品组合使用,既可地面堆叠,也可吊装。音箱箱体采用防水胶合板和耐撞击防护漆 ,同时有露天防护型和特殊颜色型可供选择。箱体前面板采用坚固的金属网保护,并衬有透声泡沫。音箱配有 M10 螺纹插件以安装 d&b 吊装件。

 • 特点

  系统数据
  频率响应 (-5 dB 标准)                                   59 Hz - 18 kHz
  频率响应 (-5 dB 停止模式)                            118 Hz - 18 kHz
  最大声压(1m,自由声场)
  D6                                                                     131 dB 声压级
  D80                                                                   136 dB 声压级
  D6/D80 每声道箱体数量                                    2
   
  音箱数据
  标称阻抗                                                                                         8 欧姆
  功率处理能力, 低频(额定输出功率/峰值 10 毫秒)                       400/1600 瓦
  标称扩散角度(水平 x 垂直)                                                           110° x 40°
  组件                                                                                                 2 个 8" 配钕磁铁的驱动单元
                                                                                                          1.4" 压缩式驱动单元
                                                                                                          无源分频网络
  连接                                                                                                 2 个 NLT4
   
  尺寸、重量
  尺寸(高 x 宽 x 厚)                                                                       580 x 257 x 341
  毫米                                                                                                22.8 x 10 x 13.4 "
  重量                                                                                                17 千克
                                                                                                         37.5 磅

   


关注聲韻微信