d&b audiotechnik
 • Yi12 音箱 
 • 概述

  紧凑型 Yi12 线性阵列音箱用于组成垂直阵列。该音箱采用无源两分频设计,两个 8" 驱动单元呈偶极布置,中央安装有 1.4" 带波变器的压缩式驱动单元。 Yi12 音箱是 Y12 音箱的安装版,仅在箱体构造、表面处理和安装设备方面有所不同。精巧的号筒几何外形配合先进的低音反射式端口设计可提供全频宽超低频输出能力。该高性能线性阵列模块可提供低达 500 Hz 的 可控120°水平指向。其机械与声学设计可确保组成多达二十四只音箱的垂直阵列,垂直倾角可以 以1°的精度在0°到 14°之间调整。该音箱可与 Yi12 音箱或与 Yi18 和/或 Yi-SUB 音箱组合构成垂直阵列。音箱箱体采用防水胶合板和防撞漆,同时有露天防护型和特殊颜色型可供选择。箱体前面板采用坚固的金属网保护,并衬有透声泡沫。箱体配有三点吊装装置。

 • 特点

  系统数据

  频率响应 (-5 dB 标准)                       54 Hz - 19 kHz
  频率响应 (-5 dB 停止模式)                100 Hz - 19 kHz
  最大声压(1m,自由声场)
  D6/10D                                                   134 dB 声压级
  30D/D20                                                 137 dB 声压级
  D80                                                        139 dB 声压级
   
  音箱数据
  标称阻抗                                                              8 欧姆
  额定功率(有效值/峰值10 ms)                              400/1600 瓦
  标称覆盖角(水平)                                            120°
  倾角设置                                                              0 - 14°(梯级为 1°)
  组件                                                                     2 个 8" 配钕磁铁的驱动单元
                                                                              1.4" 出口压缩式驱动单元
                                                                              无源分频网络
  连接                                                                     2 个 NLT4和螺丝接线盒
   
  尺寸、重量
  尺寸(高 x 宽 x 厚)                                            257 x 630 x 375
  毫米                                                                     10 x 24.8 x 14.8 "
  重量                                                                     20千克
                                                                              44 磅

 •   下一篇

关注聲韻微信