d&b audiotechnik
 • Y10P 音箱 
 • 概述

  外观紧凑的无源两分频音箱 Y10P 配有 2 个呈偶极布置的 8" 驱动单元,1 个 1.4” 压缩式驱动单元安装于旋转式 CD 号筒上。精巧的号筒几何外形配合先进的低音反射式端口设计可提供全频宽超低频输出能力。这些点声源、高性能音箱可提供低达 500 Hz 的可控 110° 水平指向性和 40° 垂直扩散角。号筒可旋转 90°,以利于水平定向。 Y10P 可提供多种不同的部署选择,尤其适合作为独立的全频程系统或与 Y 系列其他产品组合使用,既可地面堆叠,也可吊装。音箱箱体采用防水胶合板、耐撞击和露天防护漆 PCP(聚脲箱体防护漆)。箱体前面板采用坚固的金属网保护,并衬有透声泡沫。 箱体装有一对把手,同时还配有用以安装 d&b 吊装件的 M10 螺纹插件。另外还配有两个 M10 螺套用于安装 8mm 承载销,以扩展安装选项。

 • 特点

  系统数据

  频率响应(-5 dB 标准)                            59 Hz - 18 kHz

  频率响应(-5 dB 停止模式)                     118 Hz - 18 kHz

  最大声压 (1米,自由声场)

  D6                                                             131 dB 声压级

  D80                                                           136 dB 声压级

  D6/D80每声道箱体数量                             2  

   

  音箱数据

  标称阻抗                                                        8 欧姆

  功率处理能力(RMS/峰值 10 毫秒)              400/1600 瓦

  标称扩散角度(水平 x 垂直)                         110° x 40°

  组件                                                               2 个 8" 配钕磁铁的驱动单元

                                                                       1.4" 压缩式驱动单元

                                                                       无源分频网络

  连接                                                              2 个 NLT4 F/M

                                                                       可选 2 个 NL4 或 2 个 EP5

   

  尺寸、重量

  尺寸(高 x 宽 x 厚)                                     580 x 257 x 341

  毫米                                                             22.8 x 10 x 13.4 "

  重量                                                             19 千克

                                                                      42 磅

   

   


关注聲韻微信