d&b audiotechnik
 • B6-SUB 超低频音箱 
 • 概述

  B6-SUB 是一款适用于地面堆叠应用的高性能低频音箱,采用低频反射设计,内置长冲程 18" 驱动单元。使用一组或几组由三个 B6-SUB 音箱组成的系统时,可将其部署成心形超低频音箱阵列,其中一只音箱朝后,选择 CSA 模式时,可由单功放通道驱动。这样就可实现卓越的低频指向性控制并显著地减少后向辐射能。音箱箱体采用防水胶合板、耐撞击和露天防护漆 PCP(聚脲箱体防护漆)。箱体前面板采用坚固的金属网保护,并衬有透声泡沫,侧面板装有两个把手。后面板配置有四只轮子,箱体上设有两个滑轨,以防止底面板不被划伤。箱体顶面板对应地配有成型凹槽,用于配合滑道,以防音箱在堆叠时移动。顶面板上的 M20 螺纹法兰用以对接可升降的 d&b 音箱 M20 支架。备选运输盖可在挪动时保护低频音箱前面板。

 • 特点

  系统数据

  频率响应(-5 dB 标准)                                        37 Hz - 140 Hz

  频率响应(-5 dB 100 Hz 模式)                            37 Hz - 100 Hz

  最大声压(1m,自由声场)D6/D80                      128/134 dB SPL

  D6/D80每声道箱体数量                                          2

   

  音箱数据

  标称阻抗                                                                 8欧姆    

  功率处理能力, 低频(RMS/峰值 10 毫秒)           500/2000 瓦                 

  组件                                                                        1 个 18" 驱动单元 

  连接                                                                        2 个 NLT4 F/M

                                                                                 可选 2 个 NL4 或 2 个 EP5

   

  尺寸、重量 

  尺寸(高 x 宽 x 厚)                                              490 x 580 x 700² / 805 mm

  毫米                                                                      19.3 x 22.8 x  27.5²  / 31.7 "

  重量                                                                      43 千克
                                                                               95 磅
   
   
   


关注聲韻微信